Instalujeme satelity, antény, EZS zabezpečovací systémy, CCTV kamerové systémy, EPS požární systémy, ozvučovací systémy, datové rozvody, DVB-T příjem.

satelity, antény, ezs, zabezpečovací systémy, eps, kamerové systémy, domácí kina, datové rozvody, dvb-t

EZS, zabezpečení objektů

Elektrická zabezpečovací signalizace - EZS

Je soubor přístrojů a detekčních prvků, kterými se akusticky a opticky signalizuje nebezpečná situace z hlediska neoprávněného vniknutí pachatele. U EZS tedy jde o komplex technických opatření, jejichž cílem je zvýšení stupně ochrany proti vniknutí zvenčí.

U zabezpečovacích systémů se pro zajištění používají detektory pohybu, detektory tříštění skla a otřesové detektory. Jejich úkolem je signalizovat pohyb člověka nebo důsledky jeho činnosti směřující proti chráněnému zájmu, tedy zabezpečení objektů. Tyto EZS detektory jsou napojeny na ústřednu, která se ovládá mikroprocesorem a signalizuje stav buď místně na sirénu, pult central. ochrany, pevný nebo mobilní telefon. Infrapasívní prostorová čidla, mikrovlnná čidla, ultrazvuková čidla nebo čidla kombinovaná, která reagují na pohyb v hlídaném prostoru, a čidla mikrofonní reagující na zvuky tříštěného skla spolehlivě detekují stav v objektu.

 

zabezpečení objektů

 

Podle hodnoty chráněného majetku je potom určováno v jaké kategorii bude EZS bezpečnostní zařízení montováno. Zde si je třeba uvědomit, že nezáleží na libovůli firmy, ale na přísných normách a zejména na názoru pojišťovny. Je totiž důležité, zda elektronická zabezpečovací signalizace (EZS) skutečně technicky odpovídá hodnotě chráněného majetku v objektu a na pojistných podmínkách.

EZS - vnitřní detekce

Systém pro zabezpečení interiérů rodinných domků, bytů a výrobních objektů.

Pro realizaci používáme výhradě osvědčených komponentů firmy paradox. Dlouhodobé zkušenosti s těmito EZS prvky garantují dlouhodobou funkčnost a spolehlivost systému.

Vnitřní detekce je založena na systému čidel PIR a akustických detektorů pro tříštění skla. Konfigurace systému je volitelná a není výjimkou, že je systém EZS je začleněn do celkového ovládání inteligentního domu.

EZS - venkovní detekce

Systém pro hlídání výrobních, skladovacích a průmyslových areálů. Venkovní EZS detekci je možno zajistit několika metodami/systémy detekce. Pro výběr optimálního je třeba zjistit požadavky a rozsah hlídaného objektu. Pro bližší informace se na nás prosím obraťte telefonicky.